Συστήματος ψύξης

Προεπιλογή

    Προβολή σε: Grid List

    • Το μεγαλύτερο μέρος της χημικής ενέργειας που παράγεται κατά τη διαδικασία της καύσης μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία πρέπει να απαχθεί. Ως εκ τούτου, ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ψύξης όπως το Gat Radiator Sealant είναι μείζονος σημασίας! Βοηθά να αποφευχθούν οι δαπανηρές εργασίες επισκευής. Αποτρέπει την απώλεια του ψυκτικού υγρού και προστατεύει ενάντια στην καταστροφή [...]
      Εταιρία: